Regulamin

 • Opłaty za pobyt oraz warunki rezerwacji znajdują się w zakładce „Cennik” pod adresami: domki.domek-poddabie.pl, domek-poddabie.pl, villadominika.pl, wypoczynek.ustka.pl
 • W lipcu i sierpniu obiekty wynajmowane są na turnusy 7-dniowe (od soboty do soboty), poza sezonem terminy do uzgodnienia. Doba rozpoczyna się o godz. 16.00 a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Przyjmujemy gości w dniu przyjazdu maksymalnie do godziny 20:00. Na życzenie gości jest możliwość zakwaterowania po godzinie 20:00, pod warunkiem przekazania takiej chęci z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 200,00 zł.
 • Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie pod nr: 601 502 401 oraz 575 25 45 65 lub mailowo pod adresami: latonadmorzem@onet.pl
 • Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości całego wynajmu, w terminie do 3 dni od daty otrzymania danych do przelewu, co jest równoznaczne z akceptacją cennika, warunków rezerwacji i regulaminu, w przypadku rezerwacji na okres krótszy niż 7 dni wartość zadatku wynosi 50% wartości całego wynajmu.
 • W przypadku chęci pobytu z psem lub innym zwierzęciem należy tę informację zgłosić Wynajmującemu przed dokonaniem wpłaty zadatku, w przypadku nie poinformowania o tym fakcie Wynajmującego, przysługuje mu prawo do naliczenia opłaty za pobyt zwierzęcia. W pokojach w Ustce zakaz pobytu ze zwierzętami.
 • Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie obiektu, spowodowane nie z winy Wynajmującego, nie uprawnia Najemcy do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w terminie krótszym niż 21 dni od daty rozpoczęcia najmu obiektu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty całości opłaty za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku (podstawa prawna: Ustawa o turystyce z dn.: 04.12.1997 r.).
 • Pozostałą kwotę za wynajem obiektu należy wpłacić gotówką w chwili przekazania kluczy do obiektu.
 • Do kwoty wynajmu należy doliczyć opłatę za media w wysokości 1,50 zł/kWh wg. wskazań licznika, płatną w chwili wyjazdu Najemcy (dot. wszystkich domków letniskowych.)
 • „Kaucja zwrotna” – W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego szkód lub braków w wyposażeniu danego obiektu, przysługuje mu prawo do zatrzymania części lub całości kaucji.
 • Po otrzymaniu kluczy od obiektu Najemca proszony jest o zapoznanie się z wyposażeniem i zgłoszenie ewentualnych usterek w dniu przyjazdu.
 • W przypadku wystąpienia awarii lub jakiejkolwiek szkody Najemca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wynajmującego. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe na terenie obiektu podczas okresu wynajmu i jest zobowiązany do zwrotu kosztów za naprawę lub wymianę danego przedmiotu w obiekcie jak również na jego terenie w dniu wyjazdu. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Obiekcie. O konieczności dokonania napraw Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
 • Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione w Obiekcie oraz na terenie działki wynajmowanego obiektu. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania obiektu.
 • Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 • W domkach z bali w Poddąbiu oraz w pokojach w Ustce obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów, zabrania się używania własnych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe (dot. wszystkich obiektów).
 • Najemca nie może przekazywać najmowanego obiektu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za najem opłatę.
 • Wynajmujący udostępniając miejsca postojowe nie bierze odpowiedzialności za kradzieże, uszkodzenia pojazdów i inne straty.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Poznaj nasze
pozostałe obiekty Lato nad morzem